تبلیغات
امام علی علیه السلام
| عمومی ,

مــرا درد و مـــرا درمــان حسین(ع) اســـت

                                            مــــرا اول مــــرا پــــایـــان حسین(ع) است 

                دل هـــر کــس بــه ایــمــانــی ســرشتـــــه

                                           مــرا هــم دیـن و هـم ایـمـان حسین(ع) است

                هـــمــه عـــالـــم بـــه اذن حــق تــعــالـــی

                                           چـو عـبــدی ســر به فـرمان حسین(ع) است

                بــهـشــت و جــنــت و فــردوس اعــــــــلا

                                           هــمــه مــعــلـــول پـیـمــان حسین(ع) اســت

                بـــرای هـــــر دلـــی جـــانـــان و جـــانــی

                                           مــرا هــم جــان و هـم جانان حسین(ع) است

                عــقــول جـــن و انـــس و هـم مـلائــــــک

                                            بـه حـّـق حــق کـه حــیـران حسین(ع) اسـت

                 چـو خـواهـم روضـه ی رضــوان بـه فـردا

                                            که من را روضه ی رضوان حسین(ع) است

                 چــرا عــا لــم ز جــانــش نــــــــــاله دارد

                                            مــگـر او هــم پـــریـشــان حسین(ع) اســت

                اگــر خــواهــی ز حــال عـبــد مســــــکین

                                            خـوشـا حـالـش کـه مـهـمـان حسین(ع)اسـت


نوشته شده توسط سید روح الله نوربخش در جمعه 19 بهمن 1386 و ساعت 12:02 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ + + + + + + کلامی از علی علیه السلام+ + پیام تسلیت + حدیث هفته ـ۲+ + زندگینامه+ + +

صفحات: